A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség 2022.05.07-én tartotta meg az éves közgyűlését Csépen, melyet Kun Csaba elnök úr nyitott meg. Ismertette az elmúlt egy évben nyújtott polgárőri tevékenység sikeres eredményeit. A jelenlévő tagegyesületek vezetőinek megköszönte az egész éves kitartó és lelkiismeretes polgárőri tevékenységük során nyújtott munkájukat. Ezt követően külön köszöntötte az Országos Polgárőr Szövetségtől Pausz Ferenc közlekedési alelnök urat, mint a közgyűlés meghívott vendégét.

A napirendi pontoknak megfelelően Kun Csaba elnök úr és a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség gazdasági ügyintézője közösen ismertették a 2021. évi szakmai, pénzügyi beszámolót, illetve tájékoztatást nyújtottak a 2022. évi költségvetésről és munkatervről. Az éves tagdíj megállapítását követően a közgyűlés tiszteletbeli alelnöknek választotta Bodrogai Sándor urat, aki az Országos Polgárőr Szövetség alapító tagja, az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület vezetője és az OPSZ Jelölő és Választási Bizottság tagja volt. Nagy öröm és elismerés a megyei szövetség, valamint a megyében lévő polgárőr társak számára, hogy Sanyi bácsi 87 évesen is aktív részese a polgárőri mozgalomnak.

Nagy Aladár alelnök úr tájékoztatást nyújtott a megyei szövetség feladatvállalásairól és kötelezettségeiről. Kiemelte, hogy a tagegyesületek jogszerű működése és feladatvállalása érdekében a megyei szövetség által nyújtott ajánlások célja a jószándékú és önzetlen segítségnyújtás. Mindig elismeréssel tekint a polgárőrtársak önkéntes szerepvállalásaira, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szolgálat ellátásának mindig összehangoltnak, valamint jogszerűnek és szakszerűnek kell, hogy legyen.

Pausz Ferenc alelnök úr köszöntő beszédében kitért arra, hogy a polgárőrség az ország egyetlen és legnagyobb olyan civil szervezete, amelyet nagy társadalmi elismerés övez. Magyarország Kormánya jelentős támogatással biztosítja a polgárőrség működésének feltételeit, mivel stratégiai partnerként tekint a polgárőri mozgalomra, legyen az határvédelemmel, rendvédelemmel vagy karitatív tevékenységgel kapcsolatos feladat. Útmutatást adott arra vonatkozóan, hogy a jövőben is tartalmas és célszerű feladatokat kell kitűzni annak érdekében, hogy a polgárőrség továbbra is magas színvonalon működhessen.

A közgyűlés zárásaként jutalmak átadására került sor.

  • Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát vehette át Benedek István a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület és Nagy László a Mocsai Polgárőr Egyesület tagja.
  • Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatában részesítették Tóth Józsefet a Bokod Polgárőr Egyesülettől és Fujász Balázst a Piliscsév Polgárőr Egyesülettől.
  • Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozata elismeréssel jutalmazták Lang Istvánt a Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület és Hók Gyulát a Pannónia Vízipolgárőr Egyesület tagját.
  • Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség kitüntetését vehette át Takács Mihály a Polgárőr Egyesület Bakonyszombathely tagja és Tóth Gábor az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület tagja.

Jubileumi emlékplakettet kaptak:

  • Oroszlány Város Polgárőr Egyesülete fennállásának 30. évfordulójának emlékére
  • Polgárőr Vagyonvédelmi Egyesület Tát fennállásának 30. évfordulójának emlékére
  • Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület fennállásának 30. évfordulójának emlékére
  • Császár Község Polgárőr Egyesülete fennállásának 25. évfordulójának emlékére
  • Bajna Polgárőr Egyesület fennállásának 20. évfordulójának emlékére
  • Klapka György Duna Polgárőr Egyesület fennállásának 5. évfordulójának emlékére

A Komárom – Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség nevében szívből gratulálunk az díjazottaknak és egyben őszinte elismerésünket, köszönetünket szeretnék kifejezni minden egyes polgárőr társunk számára.

László Gábor