.et-fb-button-group.et-fb-button-group--save-changes .et-fb-button--quick-actions, .et-fb-button-group.et-fb-button-group--save-changes .et-fb-button--help { display: none !important; }

2023. február 27-én Csépen ülésezett a Komárom-Esztergom Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöksége, melyre meghívást kaptak a Szövetség munkáját támogató járási koordinátorok, továbbá a bizottságok elnökei. Az alap napirendi pontok között szerepelt a Vármegyei Szövetség költségvetésének megtárgyalása, valamint elfogadásra került egy jutalmazási és elismerési szabályzat. Ezt követően került sor a bizottságok, illetve munkacsoportok beszámolóira.

A Szövetség keretein belül működik egy karitatív csoport és egy oktatási bizottság. Elsőként a karitatív csoport vezetője Oleárnik Roland számolt be a 2022. évi tevékenységéről. A karitatív csoport a tavalyi évben több alkalommal szervezett úgynevezett teajáratokat, mindemellett aktívan részt vettek elsősorban Tatabánya területén a hajléktalan ellátásban. Ennek keretén belül élelmiszer csomagokat adtak át a rászorulóknak és szükség esetén intézkedtek orvosi ellátásáról. Az ülés keretén belül a Komárom-Esztergom Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke Kun Csaba Úr több elsősegélynyújtó ládát és egy “Ambu Sam” babát adott át a csoport részére.

A karitatív csoport beszámolóját követően az oktatási bizottság elnöke Zsombók László számolt be az előző év során szervezett alapfokú képzésekről. Tájékoztatást adtak a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányság, valamint saját szervezésben megtartott célirányos szakmai továbbképzésekről, melyek az idei évben is tovább folytatódnak.

A beszámolókat követően a járási koordinátorok adtak számot munkájukról, a járásokhoz tartozó tagegyesületekkel való kapcsolatukról. Problémaként hozták fel az egyesületek létszám hiányát, melynek ellenére is erőn felül teljesítenek az egyesületi tagok és a felkéréseknek szinte minden esetben eleget tudnak tenni. Tájékoztatták a Vármegyei Szövetség vezetőségét azokról a problémákról, nehézségekről, melyek megnehezítik az egyesületekkel való kapcsolattartást, valamint a megfelelő munkaszervezést.

A hivatalos részt követően kötetlen beszélgetés keretében ötletelést folytattak a résztvevők a felhozott problémák megoldására, az előrelépés érdekében. Az elhúzódó, mindenre kiterjedő szakmai értekezletet követően a résztvevőket a Szövetség vendégül látta egy vacsorára.

2023. 02.28. KEMPSZ sjtóreferense, Frák-Soós Krisztina