.et-fb-button-group.et-fb-button-group--save-changes .et-fb-button--quick-actions, .et-fb-button-group.et-fb-button-group--save-changes .et-fb-button--help { display: none !important; }

A Komárom – Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség 2022.08.24. napján Csépen ünnepélyes
keretek között összehívta az új járási koordinátorokat, hogy átadhassa számukra az Országos
Polgárőr Szövetség által kibocsájtott megbízóleveleket.


A járási koordinátorok feladatkörébe tartozik, hogy hatékony támogatást nyújtsanak a helyi
szintű feladatok összehangolásában, illetve a járási szervekkel való együttműködésben.
Szervezik és egységesítik azokat a tevékenységeket, amelyek a közbiztonság megerősítését
szolgálják, valamint közvetlen kapcsolatot tartanak a területükön tevékenykedő rendőri
szervekkel, a katasztrófavédelmi megbízottakkal, a járási hivatalokkal, önkormányzatokkal.
Ezen feladatok ellátásával fontos társadalmi szerepet vállalnak a térség közbiztonságának
erősítésében, javítva ezzel a lakossági bizalmat és a helyi bűnmegelőzési munkában való
részvételt.


Kun Csaba a Komárom – Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség elnöke elsőként köszöntötte
az új koordinátorokat és tájékoztatta őket, hogy a polgárőrség társadalmi szerepvállalására
egyre nagyobb szükség van, mert számos feladat ellátásában kérik a segítségüket. Legyen az
határszolgálat, migránsok keresése, eltűnt személyek kutatása, rendezvények biztosítása,
nappali és éjjeli járőr szolgálat. Az elnök úr a jövőbeni közös munkára való tekintettel
megkérte a járási koordinátorokat arra, hogy a illetékességi területükön lévő polgárőr
egyesületeket a megyei szövetséggel szorosan együttműködve tartsák össze és segítsék,
támogassák a munkájukat, hogy egy erős egységet és megbízható közösséget képezhessenek.


Nagy Aladár alelnök úr a köszöntőjét követően megkérte az új járási koordinátorokat arra,
hogy a felmerülő napi problémák megoldása érdekében legyenek szívesek aktívan támogatni
a megyei szövetséget és tájékoztassák a területükön lévő polgárőr társakat az aktualitásokról,
őket érintő hírekről, közérdekű információkról annak érdekében, hogy a polgárőri szolgálatok
ellátását hatékonyan, gyorsan és ezáltal szakszerűen el tudják látni.


Komárom-Esztergom Megye Járási koordinátorai:
 Polgár Piroska – Kisbéri járás
 Bokros Gábor – Dorog, Esztergom járás
 Szűcs Attila – Komáromi járás
 Gánics József – Oroszlányi járás
 Rezes Róbert – Tata, Tatabányai járás

A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség sikerekben gazdag szolgálatot kíván az
új járási koordinátoroknak.

László Gábor
sajtóreferens