a Polgárőr Akadémia képzésére

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Elnöksége a XX. Polgárőr Akadémia képzésére várja a polgárőr vezetők, tisztségviselők jelentkezését. (polgárőr vezetőkelsősorban megyei (fővárosi/ polgárőr szövetségek vezetői, egyesületek vezetői, felügyelő-bizottsági tagjai és járási koordinátorok, (kapacitás/szabadhelyek esetén vezető tisztséget nem betöltő polgárőrök).

A képzés célja: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karával (RTK) együttesen létrehozott Polgárőr Akadémiának célja, megteremteni a polgárőr vezetők felső szintű képzését. Ennek keretei között a tárgyi tudás átadása mellett az új szemléletmódok, megközelítési aspektusok, hazai és nemzetközi tendenciák bemutatása . A polgárőrséggel és a polgárőri szolgálattal összefüggő jogszabályok és belső szabályzók változásainak ismertetése. A képzés ingyenes, 40 órás, 5 napos bentlakással. A kurzus végén a hallgatók sikeres vizsga után tanúsítványt kapnak az NKE RTK dékánjának és az OPSZ elnökének aláírásával.

A képzés helye: Hotel Jogar, Balatonföldvár

A képzés ideje: 2022. szeptember 12-16.

Jelentkezési feltételek:

  1. Érvényes polgárőr igazolvány
  2. Megyei (fővárosi) polgárőr szövetségi, egyesületi vezetői, tisztségviselői, felügyelő bizottsági és járási koordinátori megbízás.
  3. A területi szövetség elnökének jóváhagyása

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022.augusztus 01.

A jelentkezés benyújtásának módja:

  • A képzésre a pályázati adatlap pontos kitöltésével, a megyei elnök támogatói nyilatkozatával, valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadásával lehet jelentkezni
  • A jelentkezést postai úton az OPSZ Központi irodájának titkárságára (1077 Budapest, Király u. 71.)
  • e-mail-ben a palyazat@opsz.hu e-mail címre (szkennelt formában, illetve „pdf” formátumban) kell benyújtani

Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum az irányadó.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2022. augusztus 08.

A döntésről az OPSZ titkársága a pályázókat írásban értesíti a jelentkezési lapon megadott értesítési címen.

https://opsz.hu/polgaror-akademia-2022/