A közgyűlésen megjelent Lusztig Péter alpolgármester úr, Nagy Aladár úr a megyei polgárőr szövetség elnökhelyettese, a Tatabányai Rendőrkapitányság képviseletében Mészáros Ferenc r. őrnagy úr!
Takács Péter levezető elnök úr ismertette a napirendi pontokat, köszöntve a meghívottakat és megjelent polgárőröket.
Zsombók László az egyesület elnöke a tevékenységi és pénzügyi beszámolókat, majd Takács Péter mint a felügyelő bizottság elnöke annak beszámolóját ismertette.
Ebben az évben az 1992-ben alakult Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület megalakulásának 29. éves jubileumát ünnepli. A megalakulást követően nagyon sok gondok, személyi problémák akadályozták a tevékenységet. A következő évek egyre nehezebbek voltak, az egykori 110 fős egyesület taglétszáma az elmúlt években 58 főre olvadt. Részben időssé válás, részben érdektelenség miatt. Ennek ellenére mindig igyekeztünk a vállalt feladatainkat teljesíteni.

A RENDŐRSÉG KIEMELTE, A POLGÁRŐRSÉG JELENTŐS SEGÍTSÉG, PARTNER A KÖZREND-KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA, FENNTARTÁSA ÉRDEKÉBEN.
A polgárőr törvényben meghatározottak szerint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával valamint Tatabánya Város Rendőrkapitányságán keresztül a Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitánysággal is együttműködési megállapodás alapján teljesítjük feladatainkat. Többek között a mindenkori közterületi szolgálat során is.

2020-ban a Halottak Napja temetői biztosítása több napon keresztül kiemelt feladat volt valamennyi temetőben. Polgárőreink önállóan és közös rendőri szolgálat keretében biztosították a temetők és környékének rendjét.
Az iskolakezdéskor több polgárőrünk teljesített szolgálatot az iskola melletti gyalogátkelőnél segítve a tanulók biztonságos közlekedését. Ezért köszönetet is kaptunk!
A hivatalos állami szerveken túl közösségektől, sportegyesületektől, intézményektől kaptunk megkeresést, melyet igyekeztünk teljesíteni.

Az összes óraszám 2020. évben 10160, az egy főre eső órák száma 172 óra.
Saját szervezésben 9346 óra, közös rendőri szolgálatban 768 órában teljesítettünk szolgálatot.
Tettük ezt úgy, hogy az önként vállalt feladatunk során még az éves tagdíjat – 500 Ft/fő – is mi fizetjük, mert mint egyesület tagja díjfizetésre vagyunk kötelezettek a jogszabályok szerint.
Kiemelt feladat volt sajnos a korona vírus miatt bevezetett intézkedések lakosság általi betartásának ellenőrzése, amely jelentős óraszámban történt meg.
A Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület a kiemelt vírus intézkedések során 2020. március hónapban 65 alkalommal saját szervezésben, 6 alkalommal közös rendőri szolgálatban, valamint 3 alkalommal idegenrendészeti szolgálatban teljesített feladatot.
A koronavírus miatt kialakult helyzetben teljesített órák száma önállóan szolgálatban 690 óra, a közös rendőri szolgálatban 58 óra. Április hónapban csak a vírus miatt, összesen 280 óra, a két kiemelt hónapban tehát összesen 1028 óra. A további hónapokban összesen 2789 órában teljesítettünk csak a vírushelyzet miatti szolgálatokban!

– kiemelt feladat továbbra is a vírus helyzet miatti rendelkezések betartásának ellenőrzése, betartatása
– a rendőrséggel, egyéb együttműködő szervekkel továbbra is kiemelt az együttműködés
– nagy hangsúlyt kell fordítani továbbra is a tagépítésre és fiatalításra, még akkor is, ha a csekély létszámú jelentkező első kérdése az, hogy „mennyit fizetünk”
– nagy hangsúlyt kell fordítani az oktatásra, a hatályos jogszabályok, feladatok megismerésére

A Felügyelő Bizottság az elmúlt évben is ellenőrizte – a veszélyhelyzeti jogszabályokra figyelemmel – az Egyesület működését és gazdálkodását, ennek során a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását, az Egyesület vagyonával történő gazdálkodást, a határozatok végrehajtását, az Alapszabály szerinti működést.
Összességében az egyesület a jogszabályoknak megfelelően végezte tevékenységét, sem jogszabályi mulasztás, sem elszámolási kötelezettség, könyvelés, pénzügyi adminisztrációs mulasztás nem merült fel.

Elismerések átadására is sor került

Kiemelkedő polgárőr szolgálatáért, az év során tanúsított áldozatos munkavégzéséért, valamint a rendőrséggel történő eredményes együttműködéséért a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetője elismerésben részesítette:
Nagy-Szilitsán Bence polgárőrt

A Tatabányai Rendőrkapitányság Vezetője:
Ódor József
Bihacker Roland polgárőröket

A Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület Elnöke jutalmat és oklevelet adott át:
Daubner Attila
Takács Mihály
Táth Imre
Vépi Attila
Kusnyár Zsolt polgárőrnek

Ezt követően a levezető elnök megköszönte valamennyi polgárőrünk áldozatos munkáját a közrend-közbiztonság érdekében és nem utolsó sorban valamennyi családtag támogatását megértését, hogy mi polgárőrök megtehettük azt, amit sokan nem vállalnak. Természetesen támogatóinkat – Országos Polgárőr Szövetség, Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség – is ismételt, kiemelt köszönet illeti, hiszen támogatásuk nélkül az egyesület nem létezhetett volna ezen a szinten! Tagjaink azért bíznak abban, hogy a kormányzat, az önkormányzat megismeri a vidéki egyesületek gondjait és problémáit.
Segíti a jövőben is tevékenységünket, mert nálunk híresebb emberek állapították meg, hogy ma már nincs közbiztonság a polgárőrség nélkül!

További sikeres munkát kíván ez évre is, majd a közgyűlést bezárta.